Bättre video på sociala medier

Bättre video på sociala medier

Video har en tendens att få högt uppmärksamhetsvärde på Facebook, Instagram och andra sociala medier. Även engagemangsgraden är högre än för vanliga bildinlägg eller annonser. Här kommer några handfasta tips. 1. Korta videoklipp fungerar bäst. Nya studier har visat att korta videoklipp på 15 sekunder eller mindre kan få markant fler att se hela din video. Det här gäller främst på mobila enheter men det är å andra sidan där de flesta

Read More