Video för sociala medier

Dela artikeln:

Video för sociala medier

På Facebook, Instagram och även andra sociala medier har man till skillnad från Bio, TV och YouTube många format att arbeta med. Formatet är väldigt viktigt för kampanjernas utfall precis som hur man klipper materialet.

Här kommer några tips…

Olika klippningar för olika placeringar

När man klipper för TV- eller Bioreklam och i viss mån även för YouTube:s vissa placeringar så bygger man upp en förväntan och nyfikenhet för att mot slutet komma till slutklämmen och poängen. Man skapar en historia eller händelse kort och gott.

På Facebook och Instagram samt YouTube:s pre-roll som är överhoppningsbar efter 5 sek måste man klippa motsatt. Poängen och slutklämmen måste komma först. Man brukar generellt säga att varumärket, budskapet och CTA ska vara presenterat inom 2,5-3 sek. Budskapet ska också framgå tydligt av filmen inom den tiden. Man ska även under den tiden bygga upp så pass mycket nyfikenhet att man får folk att se klart filmen. Om man får en hög frekvens och lång genomsnittstid på visningen av videon kommer man få en högre poäng vilket medför bättre placeringar och fler visningar för den summa man lagt in för trafiken. CPM:en sjunker radikalt.

För YouTube Bumper Ads (6 sek icke överhoppningsbara) kan man om man så önskar vänta till slutet med CTA och budskap men man har å andra sidan relativt kort tid på sig. En pre-,mid-, eller end-roll som kan hoppas över ska ha budskap, varumärke och CTA inom 5 sekunder.

Längden på video

Längden på video för Facebook och Instagram är också viktig. Idealisk tid är 10-15 sekunder, då har man möjlighet till flest placeringar och plattformar. Det är också lagom lång tid för den som tittar, tålamodet är lägre på t.ex. Facebook eller Instagram än på YouTube.

När det kommer till längden på video är det bra om man tänker på uttrycket, “Så lång som det behövs men så kort det är möjligt” . Håller man sig inom 5-15 sekunder funkar dock filmen på de flesta placeringar och plattformar.

Längden på video på sociala medier bör vara så lång som det behövs men så kort det är möjligt

Format

Om man bara ska ha ett format rekommenderar jag 1:1, nästa format bör vara 4:5, därefter 9:16 och slutligen 16:9 som är det minst användbara formatet på Facebook och Instagram.

När man filmar bör man hålla handlingen samlad så att man kan beskära i alla format, från liggande 16:9 till stående 9:16. Man behöver nödvändigtvis inte ha handlingen koncentrerad till centrum eftersom man kan panorera vid klippningen men nyckelordet är en ”samlad handling”.

Rätt upplösning

Man måste även filma i en upplösning som tillåter att man klipper från 16:9 till 9:16 i full HD eftersom man i största möjliga utsträckning vill ladda upp så högupplöst material som möjligt på sociala medier. Alla medier komprimerar för olika enheter och uppkopplingar och när man laddar upp den färdiga videon sparas den om i ett 20-tal olika upplösningar och desto bättre original man har desto bättre blir den komprimerade varianten. Filmar man i 4K finns utrymme för olika format.

Produktionstips

Man behöver inte filma flera gånger för att kunna anpassa materialet efter olika format eller längder. Man måste bara tänka igenom innan vilka format och placeringar man ska arbeta med och filma utifrån det. Det är inte lätt, tvärtom – det kräver stor erfarenhet och kreativitet men det är å andra sidan det man betalar för till en byrå, inte bara för någon som kan hålla i kameran. Här måste man ställa krav.

Filma i 4K, zooma inte in för mycket, ha utrymme runt om och ha en “samlad handling” så kan man sedan klippa och panorera för alla format. Ni som beställare måste även inför en beställning fundera på vilka plattformar, placeringar Ni ska arbeta med så att byrån kan planera och skapa story boards utifrån det.

De format och material vi önskar för bästa utfall.

 • Facebookflödet: 4:5, 5-15 sekunder (CTA, varumärke och budskap inom 3 sek)
 • Facebook in-stream: 16:9, 5-15 sek
 • Instagramflödet: 4:5, 5-15 sekunder (CTA, varumärke och budskap inom 3 sek)
 • FB och IG stories: 9:16, 1-15 sekunder (CTA, varumärke och budskap inom 3 sek)
 • Audience Network: 1:1 eller 16:9, 10-15 sek
 • YouTube Bumper Ads: 16:9 6 sek
 • YouTube överhoppningsbara: 16:9 (CTA, varumärke och budskap inom 5 sek)

Nödvändigaste formaten och längderna

 • 4:5, 5-15 sek
 • 9:16, 5-15 sek
 • 16:9, 6 sek
 • 16:9, upp till 30 sek (CTA, varumärke och budskap inom 5 sek)

Om vi bara får välja 2 format och tider

 • 1:1, 5-15 sek (CTA, varumärke och budskap inom 3 sek)
 • 16:9, 15-30 sek (CTA, varumärke och budskap inom 5 sek)

Bra länkar

 • Facebook video requirements: https://business.facebook.com/business/m/one-sheeters/video-requirements
 • Annonsformat på YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=sv
 • Facebook; We understand how people watch video: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-video-ads
 • Facebook; Creating video for mobile feed: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-creative-tips-for-mobile-videos-ads
Dela artikeln:

Relaterade artiklar

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användning av cookies enligt integritetspolicyn.   Läs mer