Logotypens do’s & dont’s

Dela artikeln:

Logotypens do’s & dont’s

Ska du skapa en logotyp för ett företag eller en produkt? Här kommer några tips på saker du kan behöva tänka på.

Ditt ansikte utåt

Logotypen är ditt ansikte utåt. Du har förmodligen redan valt namn för ditt företag eller produkt, nu bör du ta fram en logotyp som sticker ut i mängden. Gör lite research lokalt eller nationellt beroende på hur du tänkt jobba.

Läs gärna min artikel: Att välja företagsnamn

Undvik förväxling

Undvik att ha en logotyp som kan förväxlas med andra. En övervägande del av företagen inom t.ex. byggbranschen har ett hustak eller en hammare i logotypen, elektrikerna en blixt eller stickpropp, rörmokarna en rörtång eller ett knippe rör etc. Undvik det. 

Försök istället se till att ditt företagsnamn framträder tydligt. Om du inte lyckats få till ett namn som tydligt säger vad du gör, se då till att du har en byline med i logotypen som t.ex. VVS-Service, din lokala rörmokare, för att spinna vidare på exemplet ovan. 

Symbol

Ha gärna en symbol med i logotypen eller se till att någon eller några av bokstäverna bildar en symbol. Anledningen till det är att vi människor har betydligt lättare att minnas bilder än text eller företagsnamn. En symbol är därför ett bra sätt att synas och bli ihågkommen. Låt däremot inte symbolen ta överhanden, den ska bara förstärka och förtydliga, inte helt ta över. Och kom ihåg, undvik den typ av symboler alla andra i din bransch använder.

Håll det enkelt

Undvik alltför små detaljer i logotypen. Det kanske fungerar om man ser den på nära håll men på lite längre avstånd blir det bara plottrigt och rörigt. Håll också ihop logotypen så den inte känns spretig. Logotypen ska också spegla din verksamhet. Om du t.ex. säljer pyssel eller scrapbookingattiraljer kan du gärna ha en snirklig logotyp, om du däremot erbjuder konsulttjänster inom IT bör den kännas mer “Corporate” och t.ex. en advokatbyrå får gärna ha en logotyp som känns mer traditionell. Det viktiga är din tänkta målgrupp och som sagt, vad vill du att din logotyp ska förmedla.

Tips!

Undvik stora platsstjälande plattor bakom logotypen. Det tar endast fokus från din logotyp och gör att logotypens text (företagsnamnet) blir mindre i tryck om man har en begränsad yta, vilket man oftast har.

Proportioner

Din logotyps proportioner är också viktigt att ha med i aspekten. Undvik en alltför bred och låg logotyp då den blir svår att placera. Idag sker oftast den första kontakten med företag via Internet och majoriteten använder Internet på sina mobila enheter och då i stående läge. Sträva därför efter proportionerna 4:3, d.v.s. ungefär samma proportioner som ett liggande A4. 4 delar på bredden och 3 delar på höjden. Med dessa proportioner får du lätt att placera logotypen både i tryck, digitalt och på t.ex. fordon eller kläder. 

Fler varianter

I vissa fall kan man även göra fler varianter av en logotyp, d.v.s. man kan göra en i proportionerna 4:3 och en i t.ex. proportionerna 2:1. Det är dock då väldigt viktigt att man lätt känner igen logotypen trots att den har olika uppbyggnad. Ett sätt kan vara att man har en symbol som normalt vilar ovanför företagsnamnet men i undantagsfall kan ligga framför eller bakom företagsnamnet. 

Det finns många exempel på stora företag som valt att jobba på det viset. Se dock till att du har en primär logotyp som används i huvudsak och en sekundär som kan användas i undantagsfall. Om din symbol är genomtänkt kan den även användas fristående i vissa fall men då måste den vara inarbetad eller användas internt på det viset. Externt bör du alltid kommunicera med logotypen i sin helhet.

Exempel på varianter

I exemplen nedan ser du hur man kan använda olika varianter av samma logotyp beroende på vilket utrymme man disponerar. Man bör alltid sträva efter att använda originalutförandet men i vissa fall kan det bli bättre med en variant. I exemplet har jag valt neutrala färger men i de fall man har mer utmärkande färger framträder enhetligheten ännu bättre.

Notera att alla logotyperna har samma bredd, ändå framstår de väldigt mycket som om de är i helt olika storlek och läsbarheten skiljer mycket.

OBS! Logotypen nedan är bara något jag slängt ihop för att ha som exempel.
Alla eventuella liknelser med riktiga företag eller logotyper är ren slump.

Företagets originallogotyp, används i största möjliga utsträckning.
En stående variant som kan användas där bredden på utrymmet man förfogar över är begränsat.
En liggande variant som gör sig bra där höjden på ytan är begränsad.
Allt på en rad. Här är prooportionerna mellan höjd och längd stora men i vissa fall kan det behövas även sådana varianter.
I undantagsfall eller i samband med att hela logotypen visas tydligt samtidigt kan endast symbolen nyttjas. Detta fungerar bäst när varumärket börjar bli inarbetat.

Inre proportioner

När du skapar din logotyp är det viktigt att skapa och bibehålla inre proportioner. Det ökar igenkänningsfaktorn betydligt. Inre proportioner innebär att man inom logotypen arbetar med fastställda proportioner mellan logotypens olika objekt. Nedan kan du se ett exempel på inre proportioner.

Mycket förenklat exempel på hur man kan arbeta med inre proportioner.
Ännu ett enkelt exempel på inre proportioner.

Fria ytor

Man bör även ange fria ytor för en logotyp. Det bestämmer hur nära kringliggande objekt eller kanter logotypen får placeras. De fria ytorna bör även dessa baseras på inre proportioner framför faktiska mått. Information om fria ytor och inre proportioner m.m. presenteras i en grafisk profil som alltid bör följa med logotypen när den skickas till t.ex. tryckeriet.

Fria ytor anges i proportion till logotypen.

Original

När du skapat din logotyp måste du göra ett original. Om du skapat din logotyp utifrån en font ska den alltid brytas ner till kurvor. Logotypen sen sparas i ett s.k. vektorformat. Ett vektorformat innebär att logotypen består av kurvor och linjer med fyllningar. En bitmapsbild är dess motsats, den är uppbyggd av bildpunkter och ska endast skapas direkt utifrån ett original i den storlek den är tänkt att användas i. En bitmapsbild täl nämligen inte att skalas, varken uppåt eller nedåt i storlek eller upplösning utan att tappa i kvalitet. Vektorformatet däremot kan skalas upp och ner i det oändliga utan att tappa i kvalitet.

Vanliga vektorformat för illustrationer som t.ex. logotyper är .eps och .ai. Det är format som skapas i program som t.ex. Adobe Illustrator och ingår i Adobe Creative Cloud-sviten men det finns flera andra program och tjänster att välja mellan. Kända bitmapsformat är tex. JPG/JPEG, TIFF, BMP, GIF m.fl.

Färger

Tänk också på färgvalet. Färger påverkar vårt. undermedvetna och har större betydelse än man kan tro. I exemplen nedan ser man tydligt hur logotypens karaktär förändras beroende på färgval.

Läs gärna min artikel: Välj rätt färg för mer information om hur färger påverkar oss.

Typsnitt

Typsnitt, teckensnitt eller font, kärt barn har många namn. Idag används nog font mest men de tre namnen har samma betydelse och avser en uppsättning tecken med ett karakteristiskt och genomgående utseende. 

När du väljer typsnitt för din logotyp bör du tänka ett steg längre än att bara välja något som är snyggt. Hur kommer du främst kommunicera, vad vill du att typsnittet säger om ditt företag och vad/hur kommer du skriva? Tänk på allt detta när du väljer typsnitt till din logotyp, det finns fördelar om logotypen och dina texter matchar varandra.

Läs mer om att välja rätt typsnitt i min artikel: Välj rätt typsnitt.

Dela artikeln:

Relaterade artiklar

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användning av cookies enligt integritetspolicyn.   Läs mer