Grafiska profilens 4 viktigaste punkter

Dela artikeln:

Grafiska profilens 4 viktigaste punkter

Om din logotyp är en del av ditt ansikte utåt är en grafisk profil ditt viktigaste kommunikationsmedel. I den grafiska profilen ingår bl.a. instruktioner för hur logotypen ska användas, färgerna som företaget jobbar med samt typsnitt m.m. Det kan handla om arbetskläder, fordon, skyltar eller dominerande färger på webbplatser eller i trycksaker. 

Hur pass ingående er grafiska profil är och bör vara är upp till var och en. Jag har skapat grafiska riktlinjer på så lite som två sidor samtidigt som jag tagit fram kompletta grafiska profiler som fyller en hel pärm.

Varför en grafisk profil?

Det kan verka överdrivet för ett litet företag att ha en grafisk profil men man ska aldrig underskatta igenkänningsfaktorn. 

Grafiska profilen innehåller instruktioner för hur logotyp, färger, fonter och det grafiska formspråket ska användas. Genom att ha en genomarbetad grafisk profil får du en enhetlig visuell kommunikation som ökar både igenkänningsfaktorn, trovärdigheten och kommer förenkla kommunikationen med t.ex. tryckerier eller annonsbyråer. 

Det handlar om förtroende

När du t.ex. skickar en offert, lämnar över ett visitkort eller skickar ett mail kommer du som leverantör att framstå som betydligt mer trovärdig om all din visuella kommunikation är enhetlig och genomarbetad. Det stärker ditt varumärke och då även förtroendet för dina tjänster och/eller produkter. 

Om det blir för spretigt, kommer mottagaren, den potentiella kunden, undermedvetet att uppfatta hela företaget som spretigt och oorganiserat. Det ligger en hel del i den slitna gamla frasen “Du får aldrig en andra chans att ge ett första intryck” så ta vara på det, se till att det blir bra.

Ganska snart kommer du märka att du kommunicerar betydligt mer än du trott. Det är webbplatser som ska uppdateras, offerter, brev och PM som ska skrivas. Du ska kanske producera trycksaker som foldrar, broschyrer, visitkort, kuvert, skyltar eller trycka upp arbetskläder. Oftast har man flera olika leverantörer och att ha allt i huvudet är näst intill omöjligt, du kommer många gånger stå där och klia dig i huvudet och försöka komma ihåg hur du gjort tidigare. Då är det bra att ha den grafiska manualen att falla tillbaka på, den blir en trygg punkt som kommer spara mycket tid och se till att ditt företag får en enhetlig grafisk profil.

Du får aldrig en andra chans
att ge ett första intryck!

4 måsten i den grafiska profilen

Nedan följer några exempel på vad den grafiska profilen bör innehålla som absolut minst:

1. Logotypen.

Exempel på hur logotypen ser ut. Om logotypen finns i olika versioner, när och hur ska versionerna då användas? Här anger du vilken version eller färg av logotypen som ska användas beroende på bakgrundsfärg eller om den endast får användas på en specifik bakgrund? 

Det är även bra att sätta upp tydliga regler för hur logotypen bör placeras. Om den t.ex. ska omges av fria ytor, d.v.s. ha ett visst neutralt utrymme runt sig eller om den får kombineras med andra element i sin närhet. Ofta vill man skapa en frizon runt logotypen så att inte texter, bilder eller designelement stör logotypen och dess framtoning.

Symbol

Om du har en symbol i logotypen. Hur får symbolen i så fall användas och finns det regler för hur den inte får användas? Får man t.ex. använda den helt utan att företagsnamnet exponeras? Vilka färger ska den ha etc?

Läs mer om vad du bör tänka på när du skapar en logotyp i min artikel: Logotypens do’s & dont’s

2. Färger

Ange Logotypens och företagets färger tydligt i den grafiska profilen. Ofta arbetar man med en primär och en sekundär färg. Ange även tydligt hur färgerna ska användas och i vilken utsträckning. Man kan även använda färgerna på olika sätt beroende på förutsättning. Lista vilka färger som ska används i de för din verksamhet vanligast förekommande färgskalorna.

Några exempel på vanligt förekommande färgskalor.

PMS (för tryck i s.k. spotfärger)
CMYK (för fyrfärgstryck)
RGB (för skärmvisning)
Hexadecimal (för visning på webbplatser)
RAL (vanligt vid målning inom industrin)
NCS (visuell uppfattning av färg, vanligt inom bl.a. arkitektur och färgbrytning etc.). 

Du kan få hjälp av t.ex. en reklambyrå eller en välsorterad färghandlare att få fram färgerna i olika skalor. Det finns även översättningstabeller eller online-tjänster för översättning mellan olika färgskalor, vissa av dessa är dock inte särskilt pålitliga så dubbelkolla gärna med tryckta färgskalor. 

Tänk bara på hur du främst kommer jobba med färger. Om du vet med dig att du t.ex. kommer lackera en hel del för din verksamhet, det kan t.ex. vara byggnadsverk, dörrar, pallställ eller andra applikationer kan det vara bra att utgå från RAL som har en begränsad färgskala. Om du däremot vet med dig att du kommer ha mycket trycksaker kan det vara bra att utgå från CMYK o.s.v.

Du kan läsa mer om färglära i min artikel: Välj rätt färg

3. Fonter

Vilka fonter ska användas i företagets kommunikation samt hur och när ska de användas? Det är inte ovanligt att man har olika fonter i t.ex. rubriker och citat än i löpande text. Sätt upp regler för hur stor skillnaden i storlek fonterna ska ha för t.ex. rubriker, underrubriker, löpande text o.s.v.

Tips:

Gör gärna mallar i t.ex. Word eller andra ordbehandlingsprogram för t.ex. brev, offerter, PM o.s.v. I mallen lägger du in rubriker, underrubriker, iledande text och brödtext. Man kan även skapa sidhuvud och sidfot.

Genom att ha färdiga dokumentmallar kommer du både spara tid och säkerställer att allt som lämnar ditt företag är enhetligt och ser seriöst ut.

Läs mer om vad du bör tänka på i min artikel: Välj rätt typsnitt

4. Applikationer

Illustrerade exempel på hur logotypen och eventuell byline ser ut på t.ex. arbetskläder, fordon, vanliga trycksaker, presentreklam etc. Genom att ha med tydliga exempel visar man för t.ex. tryckeriet eller skyltmakaren hur man tänker sig att logotypen ska användas.

Ytterligare information.

Ovanstående tycker jag är ett absolut minimum för vad som ska ingå i den grafiska profilen. Andra exempel på punkter och tillämpningar som också kan vara viktiga listar jag nedan.

Företagsnamnet

Det kan verka som en självklarhet hur man uttrycker ett företagsnamn men det är inte alltid så enkelt. Som exempel kan jag ta företaget jag arbetar mycket med: Compensata AB. Företagsnamnet i det här fallet, offentliggörs väldigt lite, istället arbetar man med varumärket OptiOne Motoroptimering.

Här är man även väldigt noga med att arbeta med hela varumärkesnamnet och att Motoroptimering alltid finns med i både tal och skrift. OptiOne säger egentligen inget i sig men med tillägget Motoroptomering blir det helt plötsligt tydligt vad man håller på med. Dessutom ska namnet OptiOne alltid skrivas med versala O:n, det gör det tydligare hur det ska uttalas.

Trycksaker

Kommer du arbeta mycket med t.ex. foldrar, broschyrer, visitkort, kuvert eller blanketter? I så fall ska tydliga instruktioner för dess utförande finnas med i den grafiska profilen.

Arbetskläder

Kommer ni använda profilerade arbetskläder. I så fall ska exempel på dessa finnas med i profilen. Här är det bra om du får med både vilken typ av kläder som ska användas, vilken färg de ska ha samt hur tryck ska placeras.

Fordonsdekor och skyltar

Om företaget t.ex. har eller kommer ha många fordon bör skisser på hur fordonen ska dekoreras finnas med i den grafiska profilen. Detsamma gäller för t.ex. skyltar ifall du vet med dig att ni kommer ha lokaler på fler geografiska platser. Räknar ni med att arbeta med sponsring som en del i ert varumärkesbyggande bör riktlinjer för t.ex. banderoller och kanske tryck på tränings- och tävlingsställ finnas med.

Bildspråk

Många företag har ett fastställt bildspråk. När jag arbetade med ett av Sveriges största företag inom bl.a. skadedjurskontroll, matsäkerhet och fuktkontroll för ett antal år sedan var de väldigt noga med att aldrig visa skadedjur, dåliga livsmedel eller fuktskador. De fokuserade istället på att visa upp familjer eller människor i säkra och trygga miljöer. De var väldigt noga med att visa resultatet av deras arbete.

Detsamma gäller för ett av Sveriges största modeföretag. När de annonserar i bild eller rörligt har de en specifik färgton och en väldigt specifik stil i sitt bildspråk som gör att man omedelbart förknippar bilden med varumärket utan att ens se logotypen.

Den här listan kan i princip göras hur lång som helst. Det viktiga är att du identifierar vad som är viktigt för din verksamhet och planerar för det. Det tar lite tid att skapa en grafisk profil men den tiden kommer du att ta igen mångfalt när du väl börjar använda den. Dessutom kommer din verksamhet framstå som betydligt mer seriös.

Dela artikeln:

Relaterade artiklar

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användning av cookies enligt integritetspolicyn.   Läs mer