Övergångsord för SEO

Dela artikeln:

Övergångsord för SEO

  Vill du ha bättre placering i sökmotorerna? Att använda övergångsord i dina texter kan stärka din positionering. Genom att tänka på hur du skriver blir det lättare för besökaren att läsa din text och hen stannar sannolikt kvar längre på sidan.

  Tiden en besökare stannar på en webbplats är en av alla faktorer som spelar roll för din positionering på sökmotorernas resultatsidor. Det sista man vill ha är en avvikelse eller bounce, d.v.s. en användare som vänder och lämnar webbplatsen alltför snabbt. En hög engagemangsgrad ger goda positioner.

  Här följer några tips på hur du använder övergångsord och en lista på ord och fraser som är bra att ha till hands.

  Du behöver…

  1. Lära dig orden

  Enklaste sättet är helt enkelt att studera en lista med övergångsord och deras definitioner. Underskatta inte övergångsordens betydelse. De är ofta relativt nyanserade och beroende av textens innehåll. Vanligt förekommande övergångsord hittar du i listorna längre ner på sidan.

  2. Vara medveten om hur dina tankar relaterar till varandra

  Människor som har en bättre uppfattning om strukturen i sin text använder också fler övergångsord och gör det mer effektivt. Alltför ofta börjar folk bara skriva för att i princip bara se vad som händer.

  Vad kan du göra för att undvika det?

  3. Veta hur man tillämpar övergångsord korrekt

  Slutligen, bryt ner din text i en inledning, brödtext och slutsats, och se till att du vet vilket mål varje stycke tjänar. Granska sedan din text på meningsnivå. Hitta möjligheter att göra övergångar som är vettiga. Om du kämpar med detta, försök att läsa texter av andra författare och se hur de använder övergångsord.

  Att lägga till övergångsord kräver att du gör en del omstrukturering, men det kommer att vara väl värt din tiden. Att lägga till dem hjälper din text att flyta och visar läsarna förhållandet mellan fraser och stycken.

  Övergångsord

  Enstaka övergångsord. För fraser, se nästa lista »

  alltså
  avslutningsvis
  bl.a.
  d.v.s.

  därav
  därefter
  däremot
  därför
  därmed
  därpå
  dessutom
  dock
  efteråt
  eftersom
  emellertid
  enlig
  exempelvis
  fastän
  följaktligen
  förrän
  först
  förutom
  huvudsakligen
  ifall
  inledningsvis
  innan
  jämförelsevis
  likadant
  likaså
  liksom
  medan
  men

  nämligen
  när
  oavsett
  också
  omvänt
  säkerligen
  således
  sålunda
  sammanfattningsvis
  sammantaget
  samt
  samtidigt
  särskilt
  såsom
  sist
  slutligen
  speciellt
  t.ex.
  tidigare
  tillika
  tills
  trots
  tvärtemot
  tvärtom
  tydligen
  varpå
  vidare
  uppenbarligen
  ytterligare
  ändå
  annars
  ännu
  även

  Övergångsfraser

  allt som allt
  anledningen är
  anledningen blir
  annorlunda än
  av den orsaken
  av detta skäl
  beroende på
  bland annat
  därtill kommer
  det beror på att
  det vill säga
  det visar
  detta beror på
  detta går ut på att
  detta innebär att
  detta leder till
  detta medför att
  effekten blir
  efter ett tag
  ej heller
  en effekt av detta
  en förklaring till detta
  ett exempel på detta
  ett liknande exempel
  exakt som
  framför allt
  fram till nu
  följden blir
  för att avrunda
  för all del
  för att förklara
  för att inte säga
  för att inte tala om
  för att klargöra
  för att poängtera
  för att säga det på ett annat sätt
  för att sammanfatta
  för att understryka
  för att visa
  för det första
  för det andra
  för det tredje
  förr eller senare
  för närvarande
  har att göra med
  härav följer
  i båda fallen
  i det fallet
  i det hela
  i det här fallet
  i det långa loppet
  i enlighet med
  i förhållande till
  i fråga om
  i jämförelse med
  i kontrast till
  i likhet med
  i ljuset av
  i motsats till
  i och med
  i relation till
  i samband med
  i sin tur
  i själva verket
  i slutändan
  i stället för
  i syfte att

  i synnerhet
  i verkligheten
  icke desto mindre
  ihop med
  inte desto mindre
  jämfört med
  kan sammanfattas
  kort sagt
  konsekvensen av detta
  lika viktigt är
  målet är att
  med andra ord
  med anledning av
  med det i åtanke
  med det i tankarna
  med ett ord
  med hänsyn till
  med härledning av
  mot bakgrund av
  mot den bakgrunden
  när allt kommer omkring
  när det gäller
  närmare bestämt
  nu när
  orsaken är
  på det sättet
  på grund av
  på liknande sätt
  på så sätt
  på samma sätt
  resultatet blir
  så länge som
  så småningom
  så snart som
  sist men inte minst
  slutsatsen blir
  som antytt
  som en följd av
  som en konsekvens av
  som ett exempel på
  som ett resulta
  som jag tidigare antytt
  som konklusion kan
  som man kan se
  som nämnt
  som tidigare nämnts
  summa summarum
  tack vare
  till att börja med
  till dess
  till exempel
  till en början
  till följd av
  till sist
  till skillnad från
  till slut
  till största delen
  tillsammans med
  tvärt om
  under de omständigheterna
  under omständigheterna
  under tiden
  vad mera är
  viktigt att inse
  vilket innebär
  å ena sidan
  å andra sidan

  Dela artikeln:

  Relaterade artiklar

  Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användning av cookies enligt integritetspolicyn.   Läs mer